ورزش خانگی
  • مربی‌های ورزشی همچنان پشت درهای بسته انتظار می‌کشند؛

    «آنلاین شنا یادم می‌دهی؟» ماهی مربی شناست؛ اوایل شیوع کرونا وقتی این جمله را از شاگردش شنید با صدای بلند خندید اما این…

  • فاصله‌گذاری اجتماعی، قرنطینه کردن خود و بسته شدن بیشتر باشگاه‌های ورزشی، انجام دادن فعالیت‌های ورزشی را بسیار سخت کرده…

  • برای اینکه همیشه بتوانیم همیشه در زندگی‌مان تندرست و قبراق بمانیم، لازم نیست کارهای عجیب و دور از دسترسی انجام دهیم،…

  • بسته‌شدن باشگاه‌ها و سالن‌های ورزشی نه‌تنها خود این کسب‌وکار را دچار زیان کرده بلکه با افت خرید وسایل ورزشی، فروشندگان…

  • رییس دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: با توجه به نقش ارتقای سیستم ایمنی بدن برای مقابه با کرونا، ورزش از نوع خانگی بهترین…

عناوین بیشتر