محصولات اساسی
  • قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی که ۱۲ آذرماه امسال از سوی دولت ابلاغ شد، باید مبنای تعیین نرخ خرید…

  • مخالفت مجلس با پیشنهاد دولت؛

    ستاد اقتصادی دولت هفته گذشته قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید را ۴ هزارتومان در هر کیلو تعیین کرد اما…

  • رکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد:

    میزان آسیب پذیری بخش کشاورزی در مرحله تأمین نهاده‌ها بسیار بالاست. همچنین برای محصولات پروتئینی در زنجیره‌های ابتدایی…

عناوین بیشتر