قیمت واحدهای مسکونی
  • رییس سازمان نوسازی مطرح کرد:

    رئیس سازمان نوسازی شهر تهران با بیان اینکه میانگین قیمت مسکن در تهران ۲۱ میلیون تومان است گفت: قرارداد ساخت ۴۰۰۰ واحد…

عناوین بیشتر