فوت بر اثر کرونا
 • رئیس جمهور گفت: باید آزمایشگاه‌های خود را در زمینه آزمایش کرونا گسترش دهیم. باید زنجیره ابتلا به کرونا را قطع کنیم؛…

 • اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

  طبق آخرین آمار طی شبانه‌روز گذشته ۴.۲۵۱ مورد جدید کرونا در کشور شناسایی شد‌ه‌اند و ۳۳۷نفر جان باختند. همچنین حال۴.۷۷۱…

 • اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

  طبق آخرین آمار طی شبانه‌روز گذشته ۳.۸۹۰ مورد جدید کرونا در کشور شناسایی شد‌ه‌اند و ۲۵۲ نفر جان باختند. همچنین حال۴.۷۴۴…

 • اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

  طبق آخرین آمار طی شبانه‌روز گذشته ۴۵۵۲ مورد جدید کرونا در کشور شناسایی شد‌ه‌اند و ۲۶۵نفر جان باختند. همچنین حال…

 • اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

  طبق آخرین آمار طی شبانه‌روز گذشته ۳.۸۷۵ مورد جدید کرونا در کشور شناسایی شد‌ه‌اند و ۱۹۵نفر جان باختند. همچنین حال…

 • اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

  طبق آخرین آمار طی شبانه‌روز گذشته ۴.۱۵۱ مورد جدید کرونا در کشور شناسایی شد‌ه‌اند و۲۲۷نفر جان باختند. همچنین حال۴.۲۰۰…

 • یک مقام ارشد سازمان جهانی بهداشت:

  یک مقام ارشد سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد تخمین‌ها نشان می‌دهد تاکنون ۱۰ درصد جمعیت جهان یعنی از هر ۱۰ نفر یک نفر…

 • اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

  طبق آخرین آمار طی شبانه‌روز گذشته ۳.۶۵۳ مورد جدید کرونا در کشور شناسایی شد‌ه‌اند و ۲۱۱ نفر جان باختند. همچنین حال۴.۱۵۴…

 • اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

  طبق آخرین آمار طی شبانه‌روز گذشته ۳.۵۲۳ مورد جدید کرونا در کشور شناسایی شد‌ه‌اند و ۱۷۹ نفر جان باختند. همچنین حال۴.۱۲۷…

 • اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

  طبق آخرین آمار طی شبانه‌روز گذشته ۳.۵۱۲ مورد جدید کرونا در کشور شناسایی شد‌ه‌اند و ۱۹۰ نفر جان باختند. همچنین حال۴.۰۶۸…

عناوین بیشتر