دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی
  • دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی؛

    دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی با اشاره به صعود سه پله ای کشتیرانی کانتینری ایران در رتبه بندی آلفا لاینر گفت:صنعت…

عناوین بیشتر