{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
خواب دیدن
  • مطالعات نشان داده تنها چهره کسانی را در خواب می‌بینیم که با آنها آشناییم یا آنها را در تلویزیون دیده‌ایم.

  • دیدن رویا هیچ تاثیر منفی بر روی کیفیت خواب ندارد اما به خاطر سپردن آن می‌تواند نشانه‌ای از سلامت بدن است.

  • یافته‌های یک مطالعه جدید نشان می‌دهد، مصرف ویتامین B۶ قبل از خواب، ممکن است برای افرادی که می خواهند رویاهای خود را به…

عناوین بیشتر