تأمین گاز
  • طبق آخرین اعلام مصرف روزانه گاز؛

    طبق آخرین اعلام مصرف روزانه گاز کل کشور در ۲۴ساعت گذشته به ۷۰۷میلیون مترمکعب رسیده است.

عناوین بیشتر