التیام زخم
  • مریم گلی، بوته‌ای چند ساله، کوتاه، یا شبه بوته است. ساقه خاکستری بسیار منشعب کرکدار با انشعابات متقابل دارد. در اوایل…

  • پربیننده‌ترین ها

  • اخبارداغ

عناوین بیشتر