{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
افسردگی فصلی
  • خلق افسرده در بخش عمده روز، کاهش علاقه و لذت به فعالیت‌های قبلی، کاهش چشمگیر وزن بدن، بی‌خوابی یا خواب آلودگی مفرط، بی‌قراری و کندی روانی حرکتی، خستگی و از دست دادن انرژی، احساس بی‌ارزشی، کاهش توانایی تفکر و تمرکز و افکار عود کننده درباره مرگ از ویژگی‌های بارز افسردگی در افراد است که ممکن است در فصل پاییز و زمستان تشدید شود.

  • نتایج یک بررسی جدید حاکی از‌ آن است، مصرف داروهای افسردگی تا 20سال آینده بیش از 2برابر افزایش می‌یابد.

  • یک روانپزشک با اشاره به کاهش شدت و مدت تابش خورشید در فصول سرد سال، ابتلای برخی افراد در این فصول به افسردگی را طبیعی دانست.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر