{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
اضطراب مدرسه
  • صدا از پله‌ها می‌پیچید و بالا می‌آمد و همه راهروها و کلاس‌ها را پر می‌کرد. حواس بچه‌ها پرت شده بود. آموزگار نگران بود که جیغ و گریه او، بقیه را هم به گریه بیندازد که یکی از بچه‌ها دست بالا کرد.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر