غلامحسین شافعی مدیر تعداد خبر 251

 • عنوان شغل

  رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

  ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

  مدرک تحصیلی

  مدیریت صنعتی از دانشگاه تهران

  سوابق اجرایی

  جانشین و قائم مقام ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (سال ۱۳۹۲)

  نائب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (دوره هفتم)

  نائب رئیس دوم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (دوره ششم انتخابات)

  معاون امور استانهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

  نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی (سال ۱۳۷۳)

  سخنگوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور

  نائب رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان

  رئیس کمیته انضباطی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی (در دوره ششم و هفتم) از سال ۹۰

  رئیس هیئت مدیره منطقه ویژه اقتصادی سرخس

  رئیس شورای ملی زعفران ایران از سال ۸۸ شروع فعالیت سال ۸۷

  عضو شورای هماهنگی امور بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

  عضو شورای سیاستگذاری نشریه ماهنامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

  عضویت شورای پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

  عضو کمیته هماهنگی اتاق ایران در مورد تعرفه کالاهای وارداتی سال ۸۷

  رئیس کمیسیون تخصصی توسعه صادرات استان خراسان رضوی ۸۷/۸/۲۵ (در دو دوره استانداران محترم دکتر محمدی زاده و دکتر صلاحی)

  عضو هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان

  نائب رئیس هیئت مدیره جامعه نیکوکاری ابرار وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

  مؤسس و رئیس هیئت مدیره جامعه نیکوکاری یاوری خراسان از سال ۸۳

  عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از زندانیان مردمی (استان خراسان رضوی)

  مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره کارخانجات شفیع (۱۳۶۶) و نارافشان تجارت خراسان (۱۳۸۶)

  مدیر شرکت سهامی بوتان گاز منطقه خراسان سال ۱۳۸۵

  مدیر مسئول ماهنامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

  عضو هیئت مدیره باشگاه ورزشی ابومسلم