نتایج جستجو ...
  • انسانها دنبال امید می‌گردند، امیدی که طب حاشیه آن را نوید می‌دهد. طب مدرن در کنترل بیماریهای عفونی تا حد زیادی نوید دهنده و از خود مطمئن است. به همین دلیل است که…

  • گیاهخواری و وگانیسم از جمله جریان‌های محبوب در دنیای امروز هستند.

  • یک متخصص تغذیه با اشاره به تامین نشدن نیازهای بدن در رژیم‌های گیاه‌خواری گفت: رژیم غذایی مطلق را توصیه نمی‌کند و حتی آن را کشنده می داند همچنین علاوه بر خطرناک…