نتایج جستجو ...
  • دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی:

    دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اینکه با وجود قوانین و مقررات متعددی که در امر مبارزه با فساد اقتصادی در کشور حاکم است اما شاهد آن هستیم که…