نتایج جستجو ...
  • در روزهایی که ترس از ابتلا به ویروس کرونا ذهن بسیاری از مردم را درگیر کرده، گروهی از مردم با ایجاد کمپین‌ها و ارائه پیشنهادهایی به‌دنبال کاهش استرس اجتماعی هستند.