{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
نتایج جستجو ...
  • سازمان ملل متحد در سال های اخیر به نهادی برای پیاده سازی برنامه های برخی از کشورهای قدرتمند دنیا به خصوص آمریکا تبدیل شده است.

  • ساکنان ۵۰ شهر ایران نظر دادند

    دفتر «برنامه اسکان بشر ملل متحد» با انجام نظرسنجی از ساکنان ۵۰ شهر ایران، ۱۵ معیار «شهردار مقبول» را شناسایی کرد.

  • وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی کشورمان که به نیویورک سفر کرده است، گفت: این سفر فرصتی است تا از اقدامات ضدایرانی گروه های معاند و ادامه ایران هراسی، پیشگیری کنیم.