نتایج جستجو ...
  • با توجه به صحبت های اخیر حمید چیت چیان وزیر نیرو و هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، امکان افزایش قیمت برق تا پایان سال جاری وجود دارد.