نتایج جستجو ...
 • بیشترین ارزش معاملات سهام در بورس امروز؛

  امروز معامله‌گرها ۱۱۵میلیارد تومان سهام ایران‌ خودرو خرید و فروش کردند، بیشترین معاملات بورس و فرابورس به گروه محصولات شیمیایی تعلق داشت و ۶درصد از کل سهام…

 • بیشترین ارزش معاملات سهام بورس امروز؛

  امروز معامله ‌گرها ۴۷۰میلیارد تومان سهام گسترش سرمایه‌گذاری ‌ایران‌ خودرو خرید و فروش کردند، بیشترین معاملات بورس و فرابورس به گروه خودرو و ساخت قطعات تعلق داشت و…

 • بیشترین ارزش معاملات سهام در بورس امروز؛

  امروز معامله‌گرها ۴۶۰میلیارد تومان سهام ایران‌ خودرو خرید و فروش کردند، بیشترین معاملات بورس و فرابورس به گروه خودرو و ساخت قطعات تعلق داشت و ۹.۴درصد از کل سهام…

 • بیشترین ارزش معاملات سهام بورس امروز؛

  امروز معامله‌گرها ۲۴۰میلیارد تومان سهام ایران‌ خودرو خرید و فروش کردند، بیشترین معاملات بورس و فرابورس به گروه خودرو و ساخت قطعات تعلق داشت و ۴.۱درصد از کل سهام…

 • بیشترین ارزش معاملات سهام در بورس امروز؛

  امروز معامله‌ گرها ۵۳۰میلیارد تومان سهام گسترش سرمایه ‌گذاری ‌ایران‌ خودرو خرید و فروش کردند، بیشترین معاملات بورس و فرابورس به گروه خودرو و ساخت قطعات تعلق داشت و…

 • بیشترین ارزش معاملات سهام بورس امروز؛

  امروز معامله‌ گرها ۳۰۰میلیارد تومان سهام ایران‌ خودرو خرید و فروش کردند، بیشترین معاملات بورس و فرابورس به گروه خودرو و ساخت قطعات تعلق داشت و ۲.۶درصد از کل سهام…

 • بیشترین ارزش معاملات سهام در بورس امروز؛

  امروز معامله ‌گرها ۳۰۰میلیارد تومان سهام ایران‌ خودرو خرید و فروش کردند، بیشترین معاملات بورس و فرابورس به گروه خودرو و ساخت قطعات تعلق داشت و ۳.۷درصد از کل سهام…

 • بیشترین ارزش معاملات سهام در بورس امروز؛

  امروز معامله‌گرها ۱۱۵میلیارد تومان سهام سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی خرید و فروش کردند، بیشترین معاملات بورس و فرابورس به گروه فلزات اساسی تعلق داشت و ۴.۴درصد از کل…

 • اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

  امروز معامله‌گرها ۱۵۰میلیارد تومان سهام ایران‌ خودرو خرید و فروش کردند، بیشترین معاملات بورس و فرابورس به گروه خودرو و ساخت قطعات تعلق داشت و ۱۰درصد از کل سهام…

 • اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

  امروز معامله‌گرها ۱۴۰میلیارد تومان سهام کود شیمیایی اوره لردگان خرید و فروش کردند، بیشترین معاملات بورس و فرابورس به گروه محصولات شیمیایی تعلق داشت و ۴.۹درصد از کل…

 • اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

  امروز معامله‌گرها ۱۱۰میلیارد تومان سهام پالایش نفت تهران خرید و فروش کردند، بیشترین معاملات بورس و فرابورس به گروه فلزات اساسی تعلق داشت و ۵.۶درصد از کل سهام…

 • اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

  امروز معامله‌گرها ۲۵۰میلیارد تومان سهام پالایش نفت تهران خرید و فروش کردند، بیشترین معاملات بورس و فرابورس به گروه فرآورده‌های نفتی تعلق داشت و ۴.۳درصد از کل سهام…