۰ نفر

کاهش ۲.۷درصدی تورم در بهمن ماه

۲ اسفند ۱۴۰۲، ۲۲:۰۲
کد خبر: 826211
کاهش ۲.۷درصدی تورم در بهمن ماه

براساس گزارش مرکز آمار، در بهمن ١٤٠٢، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ٢٢٥,٧ رسیده است که نسبت به ماه قبل ١.٤ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣٥.٨ درصد افزایش و در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٢.٥ درصد افزایش داشته است.

به گزارش اقتصادآنلاین، دربهمن ماه1402شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد225.7رسیده است که نسبت به ماه قبل،1.4درصدافزایش،نسبت به ماه مشابه سال قبل،35.8درصد افزایش و دردوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل،42.5درصد افزایش داشته است.
تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد.دربهمن ماه1402تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور،35.8درصدبودهاست؛یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین،35.8درصد بیشتر ازبهمن ماه1401برای خرید یک«مجموعه کالاها و خدمات یکسان»هزینه کرده اند.تورم نقطه به نقطه بهمن ماه1402در مقایسه با ماه قبل،2.7واحد درصدکاهش داشته است.

کاهش ۲.۷درصدی تورم در بهمن ماه

دربهمن ماه1402شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد225.7رسیده است که نسبت به ماه قبل،1.4درصدافزایش،نسبت به ماه مشابه سال قبل،35.8درصد افزایش و دردوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل،42.5درصد افزایش داشته است.

تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور ازتورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت،نسبت به ماه قبل میباشد.دربهمن ماه1402تورم ماهانه خانوارهای کشوربرابر1.4درصدبوده است.تورم ماهانه برای گروه های عمده«خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»،0.4-درصد و برای گروه عمده«کالاهای غیر خوراکی و خدمات»،2.3درصدبوده است.تورم ماهانه بخشها و گروههای مختلف در ماه جاری بصورت زیر است:

کاهش ۲.۷درصدی تورم در بهمن ماه

نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور ازنرخ تورم سالانه، درصد تغییرمیانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری،نسبت به دوره مشابه قبل از آن میباشد.دربهمن ماه1402نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشوربه42.5درصدرسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل،1.1واحددرصدکاهش یافته است.

کاهش ۲.۷درصدی تورم در بهمن ماه

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهکهای هزینه ای کل کشور دربهمن ماه1402
نرخ تورم سالانه کشور دربهمن ماه1402برابر42.5درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهکهای مختلف هزینهای از38.9درصد برای دهک اول،تا44.1درصد برای دهک دهم است.بر این اساس فاصله تورمی دهکها در این ماه به5.2واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (4.6واحد درصد)0.6 واحد درصدافزایش داشته است.
نمودارتورم ماهانه و نقطه به نقطه برای دهکهای مختلف هزینه ای دربهمن ماه1402به صورت زیر است:

کاهش ۲.۷درصدی تورم در بهمن ماه

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha