آیا سیمانی‌ها نیز به سرنوشت پتروشیمی‌ها دچار می‌شوند؟/ نگاهی بر صورت‌های مالی صنعت سیمان

بعد از انتشار صورتهای سود و زیان ۳ ماهه شرکتها، برآن شدیم تا صنعت سیمان را به عنوان صنعتی پر اقبال مخصوصا در این روزهای کم حجم بازار بررسی کنیم تا در کنار سایر پارامترهای تحلیلی بتوانیم تصمیم‌گیری‌های بهینه تری اتخاذ کنیم!

اقتصادآنلاین – رجا ابوطالبی؛ این گزارشات تا حد قابل توجهی تاثیر بورس کالا را عیان کرد. جایی که شرکت‌های سیمانی فروش محصولات خود را چه از نظر مقداری و چه قیمتی ارتقا دادند. همین امر باعث ایجاد روندی رو به رشد در درآمد، فروش و درنتیجه حاشیه سود شرکتها شده است. از طرفی اما، نرخ خوراک مصرفی تولید سیمان ( برق و گاز) تقریبا دو برابر شده است که میتوان اثر آنرا از تیر ماه بر سودآوری شرکتها مشاهده کرد. البته به علت معاملات روان محصولات این صنعت در بورس کالا ( و حتی خارج از آن) و همچنین حاشیه سود نسبتا مناسب شرکتها، نباید انتظار تاثیری مشابه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها را داشت اما بی تاثیر نیز نخواهد بود و حتی شاید شرکتها برای جبران هزینه ها، افزایش قیمت را در دستور کار خود قرار دهند.

در گزارشات فصلی شرکتها، افزایش سود خالص آنها نسبت به مدت مشابه سال گذشته بین تمام ۳۴ نماد مورد بررسی مشترک بود که خارق العاده به نظر میرسد اما از این بین، در ۸ شرکت، هزینه ها به درآمد چربید و حاشیه سود نها نآصثب۰frfDDآنهااننخحلباااآنها را نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داد. در ادامه پس از جدول تغییرات سود هر سهم، حاشیه سود خالص و عملیاتی، به تفضیل چرایی این تغییرات را بررسی کردیم:

0033

۱. شرکت سیمان اصفهان (سصفها) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۱۷۰۸ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱۸% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۱۷۸% درآمد عملیاتی  و البته در کنار آن، افزایش هزینه های تولید (۱۴۹%) و هزینه های فروش (۱۶۶%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۴% و ۷% افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۸۵ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۱۰۶ میلیارد تومان... سود هر سهم ۱۷۰۸ ریال

۲. شرکت سیمان تهران (ستران) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۱۰۵۶ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۱% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۶۱% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (۶۴%) همراه بود، حاشیه سود خالص ۴٪ افزایش ولی حاشیه سود عملیاتی آن تغییری را تجربه نکرد.

سه ماهه: سود خالص ۱۸۴ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۲۰۲ میلیارد تومان... سود هر سهم ۱۰۵۶ ریال

۳. شرکت سیمان ساوه (ساوه) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۶۲۶۱ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴۰% افزایش پیدا کرده است.همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۱۲۳% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (۷۱%) و هزینه های فروش (۳۱۱٪) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۴% و ۷% افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۴۰۶ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۴۳۶ میلیارد تومان... سود هر سهم ۶۲۶۱ ریال

۴. شرکت سیمان خوزستان (سخوز) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۱۱۸۲ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۳۸% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (۵۸%) و هزینه های مالیاتی (۳۲۵٪)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۷٪ و ۳٪ کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۱۶۵ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۱۵۹ میلیارد تومان... سود هر سهم ۱۱۸۲ ریال

۵. شرکت سیمان ابیک (سآبیک) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۱۱۳۹ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۴% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۸۲% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (۵۷%) و هزینه های مالیاتی (۹۷%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی به ترتیب ۷% و ۶% افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۳۳۶ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۳۸۴ میلیارد تومان... سود هر سهم ۱۱۳۹ ریال

۶. شرکت سیمان مازندران (سمازن) طی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۱۸۲۳ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۴% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۴۰% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (۴۶%) همراه بود، حاشیه سود خالص وعملیاتی آن به ترتیب ۸% و ۳% افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۱۴۹ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۱۳۶ میلیارد تومان... سود هر سهم ۶۰۷ ریال

شش ماهه: سود خالص ۴۴۹ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۴۱۳ میلیارد تومان... سود هر سهم ۱۸۲۳ ریال

۷. شرکت سیمان فارس نو (سفانو) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۴۳۲۶ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۰% افزایش پیدا کرده است. عددی مشابه فروش ۶ ماهه سال گذشته این شرکت! همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۸۸% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (۵۸%) و هزینه های فروش (۸۸٪) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۷% و ۴٪ افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۲۱۶ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۱۷۴ میلیارد تومان... سود هر سهم ۴۳۲۶ ریال

۸. شرکت صنایع سیمان دشتستان (سدشت) طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۱۷۱۳ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۶۰% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (۶۴%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۱% و ۲% افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۵۸ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۶۲ میلیارد تومان... سود هر سهم ۴۹۷ ریال

شش ماهه: سود خالص ۱۴۰ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۱۶۷ میلیارد تومان... سود هر سهم ۱۱۸۷ ریال

نه ماهه: سود خالص ۲۰۲ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۲۲۸ میلیارد تومان... سود هر سهم ۱۷۱۳ ریال

۹. شرکت بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) طی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۲۲۹۰ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۵% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۵۷% درآمد عملیاتی که با افزایش اندک هزینه های تولید (۱۵%) و هزینه های فروش (۱۳۰٪) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۱۷% و ۱۶٪ افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۱۲۶ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۱۳۰ میلیارد تومان... سود هر سهم ۹۴۲ ریال

شش ماهه: سود خالص ۳۰۶ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۳۱۴ میلیارد تومان... سود هر سهم ۲۲۹۰ ریال

۱۰. شرکت سیمان هرمزگان (سهرمز) طی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم ۲۹۵۶ ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم ۵۳۹ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹۷% افزایش داشته است. همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۷۵% درآمد عملیاتی و کاهش هزینه های تولید و فروش، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۴۳٪ و ۴۱% افزایش یافته است.

سه ماهه: سود خالص ۲۰۵ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۲۳۹ میلیارد تومان... سود هر سهم ۱۱۲۹ ریال

شش ماهه: سود خالص ۵۳۹ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۵۲۲ میلیارد تومان... سود هر سهم ۲۹۵۶ ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

۱۱. شرکت سیمان سپاهان (سپاها) طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۲۰۹۸ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۵% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۱۶% درآمد عملیاتی و کاهش هزینه های تولید (۱۴٪) و کنترل نسیه هزینه های فروش، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۱۸٪ و ۲۳% افزایش یافته است.

سه ماهه: سود خالص ۱۸۴ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۱۴۵ میلیارد تومان... سود هر سهم ۷۵۲ ریال

شش ماهه: سود خالص ۳۳۰ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۲۷۸ میلیارد تومان... سود هر سهم ۱۳۵۱ ریال

نه ماهه: سود خالص ۵۱۳ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۵۳۲ میلیارد تومان... سود هر سهم ۲۰۹۸ ریال

۱۲. شرکت سیمان ارومیه (ساروم) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۲۰۸۸ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۶۲% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (۶۱%) و هزینه های فروش (۲۳۶%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۶% و ۴% کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۲۰۸ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۲۴۱ میلیارد تومان... سود هر سهم ۲۰۸۸ ریال

۱۳. شرکت سیمان هگمتان (سهگمت) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۲۰۱۳ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵۷% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۶۱% درآمد عملیاتی در کنار کاهش هزینه های فروش (۲۵%)، حاشیه سود خالص وعملیاتی آن به ترتیب ۱۵ و ۱۴ درصد افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۱۴۶ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۱۵۲ میلیارد تومان... سود هر سهم ۲۰۱۳ ریال

۱۴. شرکت سیمان داراب (ساراب) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۱۳۰۲ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۳% افزایش پیدا کرده است.همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۴۲% درآمد عملیاتی در کنار کاهش هزینه های فروش (۴۷%) و کنترل نسبی هزینه های تولید، حاشیه سود خالص وعملیاتی آن به ترتیب ۱۷ و ۱۲ درصد افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۱۶۴ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۹۲ میلیارد تومان... سود هر سهم ۱۳۰۲ ریال

۱۵. شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سکرما) طی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۳۳۳۵ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۲% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۷۱% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (۳۸%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۲۲٪ و ۱۳% افزایش یافته است.

سه ماهه: سود خالص ۱۹۶ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۵۸ میلیارد تومان... سود هر سهم ۱۳۱۰ ریال

شش ماهه: سود خالص ۵۰۰ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۱۸۷ میلیارد تومان... سود هر سهم ۳۳۳۵ ریال

۱۶. شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سصوفی) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۱۶۲۷ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۶% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۳۷% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (۵۰%) و هزینه های فروش (۴۴٪) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی تغییر چندانی را تجربه نکردند.

سه ماهه: سود خالص ۱۷۹ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۱۷۵ میلیارد تومان... سود هر سهم ۱۶۲۷ ریال

۱۷. شرکت سیمان شرق (سشرق) طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۷۵۲ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۳۷% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (۵۶%) و هزینه های فروش (۷۵%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن ۷ درصد کاهش را تجربه کردند.

سه ماهه: سود خالص ۶۰ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۵۸ میلیارد تومان... سود هر سهم ۰ ریال

شش ماهه: سود خالص ۱۳۳ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۹۳ میلیارد تومان... سود هر سهم ۵۰۲ ریال

نه ماهه: سود خالص ۱۹۹ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۱۷۴ میلیارد تومان... سود هر سهم ۷۵۲ ریال

۱۸. شرکت سیمان فارس (سفار) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۴۲۳۶ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۵% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۷۳% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (۴۸%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هرکدام ۹% افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۹۸ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۸۱ میلیارد تومان... سود هر سهم ۴۲۳۶ ریال

۱۹. شرکت سیمان شاهرود (سرود) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۴۲۳۶ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۶% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۹۱% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (۴۱%) و هزینه های فروش (۱۲۵٪) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۵٪ و ۶% افزایش یافته است.

سه ماهه: سود خالص ۱۹۸ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۲۱۸ میلیارد تومان... سود هر سهم ۲۴۴۶ ریال

۲۰. شرکت سیمان اردستان (اردستان) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۴۲۳۶ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۱% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۲۲% درآمد عملیاتی و کاهش هزینه های فروش (۷۷٪) که با کنترل نسبی هزینه های تولید همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۳۲٪ و ۳۰% افزایش یافته است.

سه ماهه: سود خالص ۱۳۶ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۱۳۳ میلیارد تومان... سود هر سهم ۱۲۰۲ ریال

۲۱. شرکت سیمان شمال (سشمالطی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۱۵۶۳ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۵% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دورهبه علت رشد ۴۷% درآمد عملیاتی و سایر درآمدها غیرعملیاتی (۱۱۴٪) که با افزایش هزینه های تولید (۳۵%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۲۲٪ و ۲% افزایش یافته است.

سه ماهه: سود خالص ۱۷۳ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۳۲ میلیارد تومان... سود هر سهم ۱۰۲۳ ریال

شش ماهه: سود خالص ۲۶۵ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۸۹ میلیارد تومان... سود هر سهم ۱۵۶۳ ریال

۲۲. شرکت سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر) (ساربیلطی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۱۴۱۸ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۵% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۷۱% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (۶۰%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۸% و ۲% افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۶۷ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۶۷ میلیارد تومان... سود هر سهم ۱۳۹۹ ریال

شش ماهه: سود خالص ۲۰۴ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۲۰۱ میلیارد تومان... سود هر سهم ۱۴۱۸ ریال

۲۳. شرکت سیمان لار سبزوار (سبزوا) طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۸۰ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۴% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۴۵% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (۶۰%) و هزینه های فروش (۳۸%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۱٪ افزایش و ۶ درصد کاهش پیدا کردند.

سه ماهه: سود خالص ۱۶ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۱۰ میلیارد تومان... سود هر سهم ۴۴ ریال

شش ماهه: سود خالص ۹.۶ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۶.۴ میلیارد تومان... سود هر سهم ۲۴ ریال

نه ماهه: سود خالص ۲۹ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۲۷ میلیارد تومان... سود هر سهم ۸۰ ریال

۲۴. شرکت سیمان ایلام (سیلام) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ به ازای هرسهم ۲۵۴ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۴۷% درآمد عملیاتی در کنار افزایش هزینه های تولید (۳۴%) و هزینه های فروش (۲۶%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۲% و ۱% افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۳۰ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۳۴ میلیارد تومان... سود هر سهم ۲۵۴                     ریال

۲۵. شرکت سیمان کردستان (سکرد) طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۷۰۵ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۰% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۳۲% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (۲۰%) و هزینه های فروش (۱۷٪) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۱۱٪ و ۳۳% افزایش یافته است.

سه ماهه: سود خالص ۳۱ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۳۲ میلیارد تومان... سود هر سهم ۱۴۳ ریال

شش ماهه: سود خالص ۶۰ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۷۱ میلیارد تومان... سود هر سهم ۲۷۶ ریال

نه ماهه: سود خالص ۱۵۵ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۱۷۱ میلیارد تومان... سود هر سهم ۷۰۵ ریال

۲۶. شرکت سیمان بجنورد (سبجنو) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۲۷۰۱ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۶۰% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (۷۳%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۳% و ۲٪ کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۱۰۵ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۱۲۳ میلیارد تومان... سود هر سهم ۲۷۰۱ ریال

۲۷. شرکت سیمان خاش (سخاش) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۳۳۰۷ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۴۳% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (۵۷%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۵% و ۸٪ کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۶۶ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۵۹ میلیارد تومان... سود هر سهم ۳۳۰۷ ریال

۲۸. شرکت سیمان خزر (سخزر) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۷۷۴ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۲۵% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (۳۰%) ، حاشیه سود خالص تغییر نداشت اما حاشیه سود عملیاتی آن ۲٪ کاهش یافت.

سه ماهه: سود خالص ۳۸ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۳۹ میلیارد تومان... سود هر سهم ۷۷۴ ریال

۲۹. شرکت صنایع سیمان غرب (سغرب) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۲۱۰۵ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۶% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۵۵% درآمد عملیاتی و کاهش هزینه های فروش (۱۵%) که با افزایش هزینه های تولید (۵۲٪) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۶٪ و ۱۱% افزایش یافته است.

سه ماهه: سود خالص ۱۰۵ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۹۳ میلیارد تومان... سود هر سهم ۲۱۰۵ ریال

۳۰. شرکت سیمان قاین (سقاین) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۲۷۶۴ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۷۳% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (۹۲%)، حاشیه سود خالص وعملیاتی آن به ترتیب ۱۳% و ۴٪ کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۶۹ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۴۷ میلیارد تومان... سود هر سهم ۲۷۶۴ ریال

۳۱. شرکت سیمان بهبهان (سبهان) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۵۵۶۶ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷۴% افزایش پیدا کرده است. عددی مشابه سود ۹ ماهه سال گذشته! همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۱۱۵% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (۷۶%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۹٪ و ۷% افزایش یافته است.

سه ماهه: سود خالص ۱۱۱ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۱۲۶ میلیارد تومان... سود هر سهم ۵۵۶۶ ریال

۳۲. شرکت سیمان باقران (سباقر) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۵۹۵ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴۱% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۵۲% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (۳۸%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۱۱٪ و ۶% افزایش یافته است.

سه ماهه: سود خالص ۳۵ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۴۶ میلیارد تومان... سود هر سهم ۵۹۵ ریال

۳۳. شرکت سیمان سفید نی ریز (سنیر) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۱۸۵۰ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱۰% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۱۲۰% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (۳۴%) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۲۵٪ و ۳۳% افزایش یافته است.

سه ماهه: سود خالص ۴۲ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۵۱ میلیارد تومان... سود هر سهم ۱۸۵۰ ریال

۳۴. شرکت سیمان دورود (سدور) طی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به ازای هرسهم ۴۵۰ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹۲% افزایش پیدا کرده است. همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۷۲% درآمد عملیاتی که با افزایش هزینه های تولید (۴۰%) و هزینه های فروش (۱۲۱٪) همراه بود، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۹٪ و ۱۱% افزایش یافته است.

سه ماهه: سود خالص ۲۸ میلیارد تومان.... سود عملیاتی ۳۵ میلیارد تومان... سود هر سهم ۴۵۰ ریال

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha