۰ نفر
قیمت امروز تمام محصولات ایران خودرو (۲۰ تیر)

قیمت محصولات ایران خودرو امروز هم به روند ریزشی از اول هفته آغاز شده است ادامه داد. بیشترین کاهش قیمت برای پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) با ۶۰ میلیون ریزش ثبت شد.

  با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو به دست خواهید آورد.

قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر قیمت بازار
وانت آریسان 2 ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌
سورن پلاس (تیپ 1) ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ --- ---
سورن پلاس (تیپ 2) ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ ‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌
سورن پلاس (تیپ 3) ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌
سورن پلاس دوگانه‌سوز ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ ‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‌
دنا پلاس (تیپ 1) ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ ‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌
دنا پلاس توربو (6 سرعته) ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‌
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‌
پژو پارس ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ ‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌
پژو پارس سفارشی ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ ‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‌
پژو پارس سفارشی ELX ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ ‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‌
پژو پارس TU5 ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ ‎-۷,۰۰۰,۰۰۰‌
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌
پژو 207 موتور TU3 ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‌
پژو 207 تیپ 5 ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک) ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ ‎-۱۱,۰۰۰,۰۰۰‌
پژو 207 دنده‌ای (برقی) ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ ‎-۱۷,۰۰۰,۰۰۰‌
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما) ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ ‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌
پژو 207 اتوماتیک ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ ‎-۹,۰۰۰,۰۰۰‌
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ --- ‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌
پژو 207 اتوماتیک MC ۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ ‎-۱۴,۰۰۰,۰۰۰‌
رانا پلاس ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌
رانا پلاس (پانوراما) ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌
تارا دستی ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ ‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌
تارا اتوماتیک ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ ‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ ---
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ---
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ --- ---
هایما 8 اس ( 8S ) ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ---
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۶۰,۰۰۰,۰۰۰‌
پیکاپ فوتون . دیزل ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‌