۰ نفر
خبر مهم مالیاتی / ۵۰ درصد مشاغل از مالیات معاف شدند

رییس سازمان مالیاتی از صفر شدن مالیات بیش از نیمی از صاحبان مشاغل خبر داد.

به گزارش اقتصادآنلاین، سیدمحمدهادی سبحانیان نوشت: خبر مهم! مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م بر اساس داده‌های متقنِ عملکرد اقتصادی افراد محاسبه شده است. با همین اطلاعات، مالیات بیش از نیمی از صاحبان مشاغل صفر و مالیات حدود ۹۰ درصد کمتر از ۲۰ میلیون تومان برای یک سال تعیین شده است.

خبر مهم مالیاتی