ریزش قیمت در بازار خودرو ادامه دارد / آخرین قیمت انواع خودرو در بازار؛ دوشنبه ۸ خرداد + جدول قیمت کامل

در ادامه روند ریزش قیمت ها در بازار خودرو قیمت بیشتر خودروها امروز هم کاهشی بود. در این میان محصولات مدیران خودرو و کرمان موتور بیشترین کاهش قیمت را داشتند.

  با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.​

قیمت روز انواع خودروها
خودرو قیمت بازار آزاد (تومان) قیمت کارخانه (تومان)  قیمت دلاری بازار آزاد   قیمت دلاری کارخانه 

قیمت خودروهای سایپا

تیبا ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ---                               ۶,۸۲۳ ---
تیبا ۲ ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ---                               ۶,۹۲۰ ---
ساینا ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ---                               ۶,۸۲۳ ---
ساینا S ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰                               ۶,۹۷۹                               ۴,۶۹۹
ساینا S تیپ DA ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰                               ۷,۱۱۵                               ۴,۸۴۸
ساینا S دوگانه سوز ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰                               ۷,۴۴۶                               ۵,۴۵۷
ساینا S اتوماتیک ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰                               ۸,۶۱۶                               ۶,۲۷۳
کوییک ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰                               ۶,۷۰۶                               ۳,۷۶۸
کوییک تیپ DA ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰                               ۶,۸۴۲                               ۳,۹۲۲
کوییک اتوماتیک ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰                               ۸,۰۵۱                               ۶,۳۷۶
کوییک R ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰                               ۶,۸۲۳                               ۴,۸۹۸
کوییک R تیپ DA ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰                               ۶,۹۴۰                               ۴,۹۹۰
کوییک R اتوماتیک ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰                               ۸,۱۸۷                               ۵,۶۱۶
کوییک R اتوماتیک تیپ DA ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰                               ۸,۳۲۴                               ۶,۵۹۸
کوییک S ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰                               ۷,۰۵۷                               ۵,۲۲۸
کوییک S تیپ DA ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰                               ۷,۱۹۳                               ۵,۲۴۰
شاهین ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰                             ۱۱,۶۵۷                               ۸,۲۸۸
سایپا ۱۵۱ ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰                               ۵,۴۳۹                               ۴,۲۵۰
سایپا ۱۵۱ (لاینر) ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰                               ۵,۴۹۷                               ۴,۳۱۵
وانت زامیاد ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰                             ۱۰,۸۷۷                               ۸,۳۷۲
وانت زامیاد (رادیال) ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ---                             ۱۰,۹۹۴ ---
وانت زامیاد گازسوز ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰                             ۱۱,۰۷۲                               ۹,۴۵۴
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ---                             ۱۱,۱۵۰ ---
وانت زامیاد دیزل ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰                             ۱۲,۲۸۱                             ۱۰,۸۴۷
وانت پادرا ۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰                             ۱۲,۹۰۴                             ۱۱,۷۱۰
وانت پادرا (دوگانه سوز) ۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰                             ۱۳,۵۰۹                             ۱۲,۸۰۷
پیکاپ کارون ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰                             ۱۴,۹۷۱                             ۱۳,۹۱۸
پیکاپ زاگرس ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰                             ۳۲,۶۵۱                             ۲۴,۳۰۸

قیمت خودروهای ایران خودرو

وانت آریسان ۲ ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰                               ۷,۵۲۴                               ۵,۵۵۶
سورن پلاس (تیپ ۱) ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰                             ۱۰,۹۵۵                               ۶,۴۵۸
سورن پلاس (تیپ ۲) ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ---                             ۱۱,۲۶۷ ---
سورن پلاس (تیپ ۳) ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ---                             ۱۱,۵۴۰ ---
سورن پلاس دوگانه‌سوز ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰                             ۱۱,۸۵۲                               ۷,۲۵۹
دنا پلاس (تیپ ۱) ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰                             ۱۳,۰۰۲                               ۶,۳۱۶
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰                             ۱۵,۰۱۰                               ۸,۷۳۳
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰                             ۱۷,۲۱۲                             ۱۰,۶۰۵
پژو پارس ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰                             ۱۰,۶۰۴                               ۵,۰۲۵
پژو پارس سفارشی ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰                             ۱۰,۸۱۹                               ۵,۶۲۱
پژو پارس سفارشی ELX ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰                             ۱۱,۵۴۰                               ۶,۳۲۸
پژو پارس TU۵ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰                             ۱۲,۶۷۱                               ۵,۳۲۱
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰                             ۱۰,۱۷۵                               ۴,۱۸۸
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰                             ۱۱,۵۲۰                               ۵,۰۴۹
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (هیدرولیک) ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰                             ۱۲,۱۸۳                               ۶,۰۴۶
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (برقی) ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰                             ۱۳,۰۸۰                               ۶,۲۰۲
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (پانوراما) ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰                             ۱۳,۸۹۹                               ۶,۶۹۴
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰                             ۱۶,۹۵۹                               ۷,۷۹۷
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ---                             ۱۸,۵۱۹ ---
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰                             ۱۵,۳۰۲                               ۸,۱۴۳
رانا پلاس ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰                               ۹,۶۸۸                               ۶,۲۵۷
رانا پلاس (پانوراما) ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰                             ۱۱,۱۵۰                               ۶,۶۷۷
تارا دستی ۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰                             ۱۳,۳۹۲                               ۷,۶۶۳
تارا اتوماتیک ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰                             ۱۶,۵۶۹                               ۹,۵۶۲
هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰                             ۲۶,۶۰۸                             ۱۵,۶۹۲
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰                             ۲۸,۹۴۷                             ۱۶,۵۱۱
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰                             ۲۹,۸۲۵                             ۱۸,۳۴۳
هایما ۸ اس ( ۸S ) ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰                             ۳۹,۱۸۱                             ۳۰,۲۱۴
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰                             ۴۶,۰۰۴                             ۳۶,۷۴۵
پیکاپ فوتون . دیزل ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰                             ۳۳,۹۱۸                             ۲۶,۱۷۹

قیمت خودروهای مدیران خودرو

X۲۲ دنده ای ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰                             ۱۵,۲۰۵                             ۱۱,۹۸۸
X۲۲ اتوماتیک ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ---                             ۱۷,۰۵۷ ---
X۲۲ پرو اتوماتیک ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰                             ۱۹,۷۸۶                             ۱۶,۹۷۳
X۵۵ پرو ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰                             ۲۷,۱۹۳                             ۲۴,۳۸۶
آریزو ۵ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰                             ۲۳,۳۹۲                             ۲۰,۵۶۵
آریزو ۵ اسپورت ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰                             ۲۴,۰۷۴                             ۲۱,۳۶۵
آریزو ۶ پرو ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰                             ۳۰,۳۱۲                             ۲۷,۸۷۵
تیگو ۷ (IE) ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰                             ۲۹,۴۳۵                             ۲۶,۹۰۱
تیگو ۷ پرو ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰                             ۳۸,۲۰۷                             ۳۲,۴۹۵
تیگو ۸ پرو ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰                             ۵۲,۶۳۲                             ۴۴,۲۳۰
تیگو ۸ پرومکس ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰                             ۵۹,۸۴۴                             ۵۱,۲۶۷
تیگو ۸ پرومکس (IE) ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰                             ۶۰,۸۱۹                             ۵۲,۴۳۷
فونیکس FX (۱.۵) ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ---                             ۳۷,۶۲۲ ---
فونیکس FX (۱.۶) ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰                             ۴۱,۳۲۶                             ۳۳,۹۱۸

قیمت خودروهای کرمان موتور

لیفان X۷۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰                             ۲۸,۲۶۵                             ۱۵,۵۷۵
جک J۴ ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰                             ۱۶,۲۷۷                             ۱۵,۳۰۲
جک S۳ ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰                             ۲۲,۰۲۷                             ۱۸,۶۱۶
جک S۵ ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰                             ۳۰,۴۰۹                             ۳۰,۱۱۷
کی‌ام‌سی T۸ ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰                             ۳۲,۶۵۱                             ۳۲,۱۶۴
کی‌ام‌سی J۷ ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰                             ۳۴,۶۹۸                             ۳۴,۱۱۳
کی‌ام‌سی K۷ ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰                             ۳۸,۷۹۱                             ۳۶,۰۶۲

قیمت خودروهای بهمن موتور

وانت کارا (تک کابین) ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰                             ۱۰,۶۶۳                               ۸,۷۳۳
وانت کارا (دو کابین) ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰                             ۱۰,۹۱۶                               ۹,۱۴۲
وانت کاپرا ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰                             ۲۱,۰۵۳                             ۱۸,۴۹۹
ریسپکت ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰                             ۲۷,۰۹۶                             ۲۱,۱۱۱
فیدلیتی (۵ نفره) ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰                             ۳۵,۷۷۰                             ۲۲,۶۹۰
فیدلیتی (۷ نفره) ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰                             ۳۶,۶۴۷                             ۲۳,۱۹۷
دیگنیتی پرایم ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰                             ۳۸,۴۹۹                             ۲۵,۹۲۶
دیگنیتی پرستیژ ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰                             ۴۳,۸۶۰                             ۳۱,۴۰۴
ون باری اینرودز ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰                             ۱۰,۸۳۸                             ۱۵,۵۹۲

قیمت خودروهای سایر شرکت ها

تیگارد X۳۵ ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰                             ۲۷,۰۹۶                             ۲۰,۳۷۰
لاماری ایما ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰                             ۳۹,۳۷۶                             ۳۰,۳۱۲
آسنا دنده ای ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰                             ۳۲,۳۵۹                             ۲۰,۴۶۸
مکث تیارا ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰                             ۳۲,۱۶۴                             ۲۳,۳۹۲
مکث کلوت دستی ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰                             ۳۰,۷۰۲                             ۳۱,۱۱۱
مکث کلوت اتوماتیک ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰                             ۳۶,۳۵۵                             ۳۶,۵۱۱
راین R۳ ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰                             ۱۰,۸۱۹                             ۱۱,۲۸۷
دایون Y۵ ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰                             ۳۲,۳۵۹                             ۲۴,۳۲۷
فردا T۵ ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰                             ۳۰,۴۰۹                             ۲۵,۴۵۸
سوبا M۴ ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰                             ۴۷,۳۶۸                             ۴۴,۸۳۴