قیمت خودروهای سایپا جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲

 با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای سایپا در بازار به دست خواهید آورد

قیمت روز خودروهای سایپا
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
ساینا S ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰
ساینا S تیپ DA ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰
ساینا S دوگانه سوز ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰
ساینا S اتوماتیک ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰
کوییک ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰
کوییک تیپ DA ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰
کوییک اتوماتیک ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰
کوییک R ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰
کوییک R تیپ DA ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰
کوییک R اتوماتیک ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰
کوییک R اتوماتیک تیپ DA ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰
کوییک S ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰
کوییک S تیپ DA ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰
شاهین ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰
سایپا 151 ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰
سایپا 151 (لاینر) ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰
وانت زامیاد ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد (رادیال) ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ---
وانت زامیاد گازسوز ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ---
وانت زامیاد دیزل ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰
وانت پادرا ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰
وانت پادرا (لانگ) --- ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰
وانت پادرا (دوگانه سوز) ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ کارون ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ زاگرس ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  • پربیننده‌ترین ها

  • اخبارداغ