۰ نفر
افشاگری یک مقام کارگری از مافیای تعیین دستمزد کارگران + فیلم

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: یک مجموعه مافیایی در پوشش موسسه خیریه اقدام به دخالت و نفوذ در جلسات تعیین دستمزد کارگران می‌کند!