۰ نفر
قیمت روز کیا سراتو مونتاژ چند؟ + جدول

بر اساس قیمت روز سراتو، قیمت سراتو مونتاژ به ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعلام شده است. قیمت کیا سراتو وارداتی صفر هم ۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان است. قیمت کیا سراتو کارکرده مونتاژ و وارداتی را نیز در ادامه می خوانید.

 با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای کیا سراتو به دست خواهید آورد.

قیمت روز خودرو کیا سراتو

برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا  صفر ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ صفر ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال  ۱۳۹۵ ۷۳,۰۰۰  ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ 
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۷ ۵۹,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۷ ۸۹,۰۰۰  ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۷ ۶۱,۰۰۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ 
منبع: باما      
۰ نفر