۰ نفر
همتی: اگر توان کنترل تورم را ندارید، حداقل تورم نقطه به نقطه را ناشیانه با تورم سالانه مقایسه نکنید!

رییس کل پیشین بانک مرکزی درباره نرخ تورم اعلام شده انتقاداتی را مطرح کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین، عبدالناصر همتی رییس کل پیشین بانک مرکزی در صحفه توییتر خود نوشت: «مردم به اندازه کافی از روند شتابان ‎تورم در جریان تأمین معیشت روزانه خود رنج می برند.

اگر توان کنترل آن را ندارید، حداقل ‎تورم نقطه به نقطه  را ناشیانه با ‎تورم سالانه مقایسه نکنید تا نتیجه بگیرید که تورم را به ٤٦ درصدکاهش داده اید!

تورم فروردین میزان توفیق را نشان می دهد.»

 توان کنترل تورم را ندارید