۰ نفر

تنزیل چیست و نحوه عملکرد آن چگونه است؟

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۶:۵۲
کد خبر: 711083
تنزیل چیست و نحوه عملکرد آن چگونه است؟

تنزیل فرآیند تعیین ارزش فعلی یک مبلغ پرداختی یا جریانی از پرداخت های آتی است.

برای مثال، بهره یا کوپن پرداختی اوراق قرضه معمولی با نرخ بهره معینی تنزیل داده می‌شوند و برای تعیین ارزش فعلی اوراق به ارزش اسمی تنزیل‌ شده آن اضافه می‌شوند.

از دیدگاه تجاری، دارایی هیچ ارزشی ندارد مگر اینکه بتواند در آینده جریان های وجوه نقدی ایجاد کند. سهام سود سهام پرداخت می کنند. اوراق قرضه بهره پرداخت می‌کنند و پروژه‌ها جریان‌های وجوه نقد آتی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند. ارزش جریان‌های وجوه نقد آتی در شرایط امروزی با اعمال عامل تنزیل برای جریان‌های وجوه نقد آتی محاسبه می‌شود.

نکات کلیدی

بر اساس مفهوم ارزش زمانی پول، ارزش هر دلار همواره امروز بیش از فردا است.

تنزیل بیشتر سطح ریسک بیشتر مرتبط با سرمایه گذاری و جریان های وجوه نقد آتی آن را نشان می‌دهد.

ارزش زمانی پول و تنزیل

وقتی خودرویی با 10 درصد تخفیف به فروش می رسد، یعنی قیمت آن تخفیف خورده است. از همان مفهوم تخفیف برای ارزش گذاری و قیمت گذاری دارایی های مالی نیز استفاده می شود. به عنوان مثال، ارزش فعلی یا تنزیل شده، ارزش امروزی اوراق قرضه است. ارزش آتی، ارزش اوراق قرضه در زمانی در آینده است. تفاوت ارزش بین آینده و حال با تنزیل ارزش آینده به حال با استفاده از عامل تنزیل محاسبه می شود که تابعی از زمان و نرخ بهره است.

به عنوان مثال، ممکن است ارزش اسمی اوراق قرضه‌ای 1000 دلار باشد و با 20 درصد تخفیف، یعنی 800 دلار، قیمت گذاری شود. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذار می‌تواند امروز اوراق قرضه را با تخفیف خریداری و ارزش اسمی کامل اوراق را در سررسید دریافت کند. تفاوت این دو ارزش بازده سرمایه گذار است.

مهم

تخفیف بیشتر منجر به بازده بیشتر می شود که تابعی از ریسک است.

تنزیل و ریسک

به طور کلی، تنزیل بیشتر به این معنی است که با سرمایه گذاری و جریان های نقدی آتی آن سطح ریسک بیشتری دارد. تنزیل عامل اصلی استفاده شده در قیمت گذاری جریان های وجوه نقد فردا است. به عنوان مثال، جریان های وجوه نقد ناشی از سود شرکت در مدل جریان های وجوه نقد تنزیل داده شده به بهای تمام شده سرمایه تنزیل داده می شوند. به عبارت دیگر، جریان های وجوه نقد آتی با نرخی برابر با هزینه به دست آوردن وجوه مورد نیاز برای تامین مالی این جریان های وجوه نقد تنزیل داده می شوند. نرخ بهره بالاتری که برای اوراق قرضه پرداخت می‌شود با سطح ریسک آن متناظر است که باعث ایجاد تخفیف بیشتر و کاهش ارزش فعلی اوراق می‌شود. در واقع، اوراق قرضه بی‌اعتبار با تخفیف شدید فروخته می شود. به همین ترتیب، بالاتر بودن سطح ریسک یک سهام خاص که در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای به صورت بتا نشان داده می شود، به معنای تخفیف بیشتری است که ارزش فعلی سهام را کاهش می دهد.