کمتر از دو ماه بعد اعلام موفقیت دولت در کاهش بیکاری، نرخ بیکاری افزایش یافته!

همتی نوشت: کمتر از ۲ماه از اعلام موفقیت دولت در کاهش ۰.۷واحد درصدی نرخ بیکاری، آمار زمستان ۱۴۰۱ نشانگر افزایش ۱.۵واحد درصدی است!

به گزارش اقتصادآنلاین، رییس‌کل پیشین بانک مرکزی نوشت: کمتر از دو ماه از اعلام موفقیت دولت در کاهش ۰.۷ واحد درصدی نرخ بیکاری نگذشته است که گزارش جدید مرکز آمار نشان می‌دهد،نرخ بیکاری با رسیدن به ۹.۷ درصد در زمستان ۱۴۰۱، نسبت به فصل پاییز آن، ۱.۵ واحد درصد و نسبت به زمستان سال قبل از آن، ۰.۳ واحد درصد افزایش یافته است.

در واقع به جای ایجاد یک میلیون شغل وعده داده شده برای یک‌سال، صرفا ۲۶ درصد آن تحقق یافته است، یعنی ۲۶۳ هزار نفر به جمعیت شامل اضافه شده است که کمتر از افراد جویای کار جدید می‌باشد.

ضمن توضیح به دولت برای اجتناب از استناد به آمار در مقاطع کوتاه مدت برای نشان دادن موفقیت، مجددا توجه مسئولین بر ضرورت تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر مذاکرات برای بسط ارتباطات اقتصادی بین‌الملل و کنترل انتظارات جهت تمرکز  بر سرمایه گذاری برای رشد اشتغال و تولید جلب می‌کنم.

واکنش همتی به بیکاری