۰ نفر
تست شخصیت؛ بگو کدام پروانه زیباتر است تا بگم چقدر راستگو و شجاع هستی!

در تست شخصیت شناسی امروز سعی شده است میزان راستگویی و صداقت شما را به چالش بکشد.

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ در تست شخصیت امروز میزان صداقت شما پیشگویی می شود. افراد راستگو دارای خصوصیات و ویژگی های رفتاری خاصی مانند میانه رویی و مبارزه برای باورهایشان و تحمل بالا هستند که با شناخت آن ها می توان پی به شخصیت فرد برد.

تست شخصیت پروانه ها

تست شخصیت امروز را از دست ندهید. درستی بی معناست اگر شجاعت نداشته باشید ازحق دفاع کنید کسی که قلب صادق دارد بی عدالتی و دروغ را حمایت نمی کند به علاوه این افراد ازدیگران هم توقع صداقت دارند اما همه ی مامی دانیم حمایت و توسعه این ویژگی کاراسانی نیست.

حالا بگو در اولین نگاه به تصویر کدام پروانه توجه شما را به خود جلب کرده است.


 این چالش بزرگ ترین نگرانی های شما در زندگی را پیشگویی می کند!

بگو در تصویر کدام حیوان را دیدی تا بگم چقدر از عاشق شدن می ترسی!

یک چهره را انتخاب کن تا بگم چقدر متواضع هستی!

نامزدتو اینجوری امتحان کن تا بگم اولویت او عشق است یا ثروت؟


تست شخصیت پروانه ها

.

.

.

.

.

.

.

.

.

اگر میخواهید در چالش های بیشتری شرکت کنید این  صفحه  را ببینید

.

.

.

.

.

.

.

 

پاسخ تست شخصیت پروانه ها

پروانه شماره ۱

تحلیل پاسخ شما به تست شخصیت امروز این است که اگر شماره ۱ را انتخاب کنید، شما فردی بسیار احساساتی ، مهربان و راستگو و شجاع هستید. شما حتی در مقابل دشمنتان هم صداقت به خرج می دهید حتی اگر به ضررتان تمام شود.

پروانه شماره ۲

 اگر شماره ۲ را انتخاب کنید نشان می دهد شما فردی ساکت ،منطقی و متواضع هستید همیشه سعی میکنید در مقابل همه خضوع و خشوع داشته باشید.

پروانه شماره ۳

اگر شماره ۳ را انتخاب کنید، شما یک فرد بسیار خلاق هستید و توانایی شما برای یافتن زیبایی در همه چیز است. شما یک طبیعت گرد و یا یک هنرمند آزاده هستید.

پروانه شماره ۴

تفسیر پاسخ شما به تست شخصیت امروز این است که اگر شماره ۴ را انتخاب کنید، فردی بسیار جاه طلب و سخت کوش هستید و برای تحقق رویای خود تمام تلاش خود را می کنید. شاید در زندگی به نتایجی که رسیده اید اینقدرها هم راضیتان نکرده باشد چون با هر نتیجه و دست آوردی قانع نمی شوید و همیشه بیشتر می خواهید.

پروانه شماره ۵

 اگر شماره ۵ را انتخاب کنید، شما فردی بازیگوش هستید. یک جا نمی مانید همیشه در حال کشف اتفاقات جدید اطرافتان هستید و این کنجکاوی ها گاهی اوقات کار دستتان می دهد.

پروانه شماره ۶

اگر شماره ۶ را انتخاب کنید، شما یک فرد بسیار منطقی هستید، مردم برای مشاوره به شما مراجعه می کنند زیرا در مشاوره دادن مهارت دارید. و یا در خانواده به عنوان و پدر و مادر قبل از اینکه برای فرزندتان پدر یا مادر باشید یک دوست واقعی برای آنها هستید.

ترجمه و تدوین: اقتصاد آنلاین

۰ نفر