۰ نفر
انتقادهای جدید عبدالناصر همتی از عملکرد اقتصادی دولت

عبدالناصر همتی، رییس کل سابق بانک مرکزی در انتقاد از سیاست اقتصادی دولت نوشت: از وعده نیم و سپس تک رقمی کردن تورم خبری نیست، رشد ۸ و تقویت پول ملی و وصل نکردن سفره مردم به مذاکرات هم پیشکش، البته در بوق‌های تبلیغاتیتان در دستاورد سازی موهومی پیشتازید.

به گزارش اقتصادآنلاین، عبدالناصر همتی، رییس سابق بانک مرکزی نوشت: در ۸ ماه اخیر، «سه برابر مدت مشابه در ۹۹» چاپ پول کردید (۱۲۵ هزار میلیارد تومان)! و ۹۷۵ هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی داشتید! دلار، ۹ ماهه با «رشد نجومی» ۵۲% مواجه و ۴۰۰۰۰ تومان را رد کرد. تورم یکساله به ۴۵% رسید. از وعده نیم و سپس تک رقمی کردن تورم خبری نیست، رشد ۸% و تقویت پول ملی و وصل نکردن سفره مردم به مذاکرات هم پیشکش... البته در بوقهای تبلیغاتیتان در دستاوردسازی موهومی پیشتازید!»

انتقادهای جدید عبدالناصر همتی از عملکرد اقتصادی دولت