۰ نفر
همتی: تسویه تنخواه دولت یک اقدام حسابداری بود و جای تقدیر ندارد

رییس کل اسبق بانک‌مرکزی با اشاره به تداوم رشد پایه‌پولی در اسفندماه گفت: همانطور که گفته بودم، تسویه تنخواه دولت، طبق روال سال‌های گذشته و به صورت یک عمل حسابداری جابجایی منابع بوده و لذا موردی برای تقدیر وجود ندارد. البته مؤید روشن بودن موتور انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی و دلیلی بر تداوم تورم است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، عبدالناصر همتی، رییس کل اسبق بانک‌مرکزی اظهار کرد: نوشته بودم اگر بر اساس ادعا،دولت وظیفه قانونی تسویه تنخواه یعنی بدهی ۵۴ هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی را به روش ریالی تسویه کرده باشد،  درآن صورت ، با توجه به حجم  ۴۵۹ هزار میلیارد تومانی پایه پولی در پایان ۱۳۹۹ این عمل بایستی موجب کاهش ۱۰واحد درصدی پایه پولی دراسفند ۱۴۰۰ بشود، درصورت تحقق اقدام قابل تقدیری خواهد بود.

وی افزود: متاسفانه پایه پولی در  اسفند ماه ۱۴۰۰،نه تنها کاهش ۱۰ واحد درصدی نداشته است، بلکه طبق آمار اعلامی بانک مرکزی رشد پایه پولی درپایان سال ۱۴۰۰ از ۳۱ درصد فراتر رفته و لذا در اسفند ماه، نسبت به بهمن ۱۴۰۰ ، ۵ واحد درصد هم اضافه شده است. 

همتی گفت: بنابرین، تسویه تنخواه دولت، طبق روال سالهای گذشته و به صورت یک عمل حسابداری جابجایی منابع بوده و لذا موردی برای تقدیر وجود ندارد. البته مؤید روشن بودن موتور انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی و دلیلی بر تداوم تورم است.