۰ نفر
 تنخواه بانک مرکزی چگونه تسویه شد؟

همتی نوشت: تسویه تنخواه ضرورت قانونی است. اعلام نحوه تسویه مهم است.

به گزارش اقتصادآنلاین، عبدالناصر همتی، رییس اسبق بانک مرکزی در توییتی نوشت: دولت اعلام کرد۵۴ ه.م.ت. تنخواه بانک مرکزی را تسویه کرده است. تسویه تنخواه ضرورت قانونی است. اعلام نحوه تسویه مهم است. اگر با اوراق و ارزهای مسدودی تسویه شده باشد،به معنی عدم تغییرپایه پولی موجود خواهد بود. اگر ریالی تسویه شده و موجب کاهش۱۰واحد درصدی پایه پولی شده باشد، قابل تقدیراست.

همتی در واکنش به وزیر اقتصاد؛ تنخواه بانک مرکزی چگونه تسویه شد؟