۰ نفر
اشک های طناز طباطبایی هنگام دریافت سیمرغ بلورین + فیلم

سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن برای بازی در فیلم سینمایی بی رویا به طناز طباطبایی رسید.

۰ نفر