۰ نفر
زمین سوخته اقتصادی؟ هشدار رییس کل پیشین بانک مرکزی

عبدالناصر همتی رییس کل پیشین بانک مرکزی امروز در اظهاراتی مهم درباره وضعیت اقتصادی کشور و بی عملی دولت مستقر هشدار داد.

به گزارش اقتصادآنلاین ؛ همتی با اشاره به اینکه قصد نداشته تا پایان دولت نقدی بر سیاست‌های اقتصادی داشته باشد، بی‌توجهی دولت به هشدارهای خصوصی را دلیل انتشار این یادداشت دانست.همتی انجام اقدامات اصلاحی را از سوی سیاست‌گذار اقتصادی برای عدم ایجاد مشکل در زندگی و معیشت مردم و گسست ریشه اتحاد دولت-ملت در حوزه اقتصاد در ماه‌های آتی ضروری دانست.