۰ نفر
تحویل زمین سوخته توسط تیم اقتصادی دولت؟

اقتصادآنلاین یادداشت عبدالناصر همتی (رییس کل سابق بانک مرکزی)را با حضور جمعی از کارشناسان اقتصادی در کلاب هاوس بررسی می کند.

با حضور کارشناسان اقتصادی یادداشت عبدالناصر همتی (رییس کل سابق بانک مرکزی) در کلاب اقتصادآنلاین در کلاب‌هاوس به همراه پخش همزمان  امروز در ساعت ٢١:٣٠ در اینستاگرام برگزار می شود.

این برنامه به طور همزمان از اینستاگرام اقتصادآنلاین امروز در ساعت ٢١:٣٠نیز پخش می شود.