۰ نفر
منابع بلوکه شده در کره آزاد نشده‌ است

رییس کل بانک مرکزی گفت: هیچ اتفاقی در خصوص منابع بلوکه شده کره جنوبی نیفتاده است.در مورد اثرگذاری و اهمیت هفت میلیارد دلار منابع بلوکه شده بزرگنمایی شده‌ و اینگونه نیست که منابع اگر آزاد نشود، اتفاق ناگواری بیفتد. دلیل اصرار ما پیگیری حق خودمان است و در شرایط جنگ اقتصادی، اطلاعات میزان منابع ارزی را آشکار نمی‌کنیم.

گزیده‌ای از گفتگوی عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در کلاب هاوس اقتصادآنلاین را می بینید؛