۰ نفر

تورم فرانسه طی یک ماه دو برابر شد

۱۲ فروردین ۱۴۰۰، ۱۰:۱۸
کد خبر: 516958
تورم فرانسه طی یک ماه دو برابر شد

نرخ تورم فرانسه تا پایان ماه مارس از یک درصد عبور کرد.

به گزارش مرکز آمار فرانسه، نرخ تورم فرانسه در ۱۲ ماه منتهی به مارس با ۰.۵۵ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۱.۱ درصد رسید که این نرخ تورم، کمترین تورم ثبت شده این کشور در ۱۲ ماه اخیر بوده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا؛ مهمترین عامل افزایشی نرخ تورم طی این مدت مربوط به بخش انرژی بوده که در آن تورم  به ۴.۸ درصد افزایش یافته است. در بین سایر بخش‌های نیز نرخ تورم بخش تولید با ۰.۲ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به منفی ۰.۲ درصد رسیده و تورم بخش تنباکو به ۵.۸ درصد افزایش پیدا کرده است.  

متوسط نرخ تورم فرانسه در بازه زمانی ۱۹۵۸ تا ۲۰۲۰ برابر با ۴.۳۱ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به آوریل ۱۹۵۸ با ۱۸.۸ درصد و کمترین نرخ تورم ثبت شده نیز تورم منفی ۰.۷ درصدی ماه ژوئیه سال ۲۰۰۹ بوده است.

بر مبنای ماهانه نیز تورم فرانسه در ماه مارس ۰.۶ درصد اندازه‌گیری شده که نسبت به تورم ثبت شده ماه قبل ۰.۷ درصد بیشتر شده است. هسته تورمی که تغییرات قیمت مربوط به گروه مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات آن‌ها در نظر نمی‌گیرد در این ماه به ۰.۸ درصد رسیده است.

از سوی دیگر نرخ تورم در دیگر کشور فرانسوی زبان یعنی بلژیک افزایشی بوده است و متوسط نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مارس با افزایش ۰.۴۳ درصدی نسبت به مدت مشابه منتهی به ماه قبل به ۰.۸۹ درصد رسیده است. این نرخ تورم که بالاترین تورم ثبت‌شده در این کشور در هشت ماه اخیر بوده است بیش از همه تحت تاثیر افزایش قیمت بخش خمل و نقل با ۳.۲۵ درصد و مواد غذایی و نوشیدنی با ۲.۷۲ درصد  قرار گرفته است. از سوی دیگر بیشترین اثر کاهنده تورم در بخش خدمات درمانی با منفی ۱.۴۷ درصد و فرهنگ و آموزش با ۱.۵۸ درصد مشاهده شده است.

متوسط نرخ تورم بلژیک در بازه زمانی ۱۹۲۱ تا ۲۰۲۰ معادل ۵.۶۴ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به تورم ۲۲۲.۸۱ درصدی ژانویه۱۹۴۷ و پایین‌ترین تورم ثبت شده نیز مربوط به تورم منفی ۱۸.۱۱ درصدی ماه اکتبر سال ۱۹۲۱ بوده است. بر مبنای ماهانه تورم این کشور در این ماه ۰.۲۷ درصد بوده که ۰.۰۶ درصد بیشتر از رقم ثبت شده ماه قبل بوده است.