۰ نفر
پرداخت ۴۳هزار میلیارد تومان وام ازدواج در سال۹۹

رییس کل بانک مرکزی گفت: در سال۹۹ بیش از ۸۲۳هزار نفر وام ازدواج دریافت کردند.

به گزارش اقتصادآنلاین، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: در سال ۹۹ میزان وام ازدواج پرداختی توسط نظام بانکی با ۶۵ درصد رشد نسبت به سال ۹۸ به ۴۳ هزار میلیارد تومان رسید.
به گفته همتی سال ۹۹ بیش از ۸۲۳ هزار نفر وام ازدواج دریافت کردند.