۰ نفر
همتی با مدیرعامل بانک تجارت عراق دیدار کرد

امروز رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سالم چلبی مدیرعامل بانک تجارت عراق دیدار کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین، در دیدار امروز عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سالم چلبی مدیرعامل بانک تجارت عراق روش‌های استفاده از منابع بانک مرکزی در این بانک مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.