۰ نفر
هشدار معاون‌ وزیر بهداشت از  بروز پیک کرونا در بهمن ‌و اسفند

معاون کل وزیر بهداشت گفت: با توجه به فصل، مناسبت‌های پیش رو، انتظارات مردم، وضعیت اقتصادی موجود و عوامل مختلف بروز پیک چهارم در بهمن و اسفند، می‌تواند بسیار شکننده و نگران کننده باشد.

۰ نفر