نگاهی به معاملات وتجارت/ وتجارت در مسیر نزول قرار گرفت

در معاملات بورس امروز وتجارت با افت دو درصدی قیمت ۴,۰۰۰را ثبت کرد. همچنین ارزش معاملات این نماد از رقم ۶۵۰میلیارد تومان عبور کرد.

اخبار روزانه «وتجارت» را از اینجا دنبال کنید

اقتصادآنلاین- هانا پاکمند؛ در پایان معاملات بورس امروز بانک تجارت با افت دو درصدی مواجه شد. همچنین این نماد، بین نمادهای پر تراکنش امروز قرار گرفت. 

وتجارت در آخرین معاملات خود، عدد ۴,۰۴۰ریال را ثبت کرد که نسبت به روز گذشته حدود نیم درصد کاهش یافته است. سهام بانک تجارت با جابجایی حدود یک هزار و ۵۰۰میلیون برگه سهم، روز بعدی معاملاتی خود را با قیمت ۴,۰۰۰آغاز خواهد کرد. 

ارزش معاملات امروز وتجارت حدود یک هزار و ۶۰۰میلیارد تومان بود. همچنین ۹۶درصد از سهام بانک تجارت را حقیقی‌ها و چهار درصد را حقوقی‌ها خریداری کردند. از طرف دیگر، بیش از یک میلیارد و ۵۶۰میلیون برگه سهم (۹۷درصد) را اشخاص حقیقی و تعداد ۴۶میلیون برگه سهم (سه درصد) را کدهای حقوقی به فروش رساندند.

برای مشاهده تصویر، در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید!

3d865324-2f5c-4c14-b895-dba460b6d2cc