رشد ١.۵و ٢.٨درصدی تولید ماهانه تیر و مرداد ٩٩نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل/ تعدیل اثرات اقتصادی کرونا

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص نمودار رشد شاخص تولید صنعتی بورسی و شاخص تولید صنعتی مرکز آمار ایران توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش اقتصادآنلاین، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در اینستاگرام خود در خصوص نمودار رشد شاخص تولید صنعتی بورسی و شاخص تولید صنعتی مرکز آمار ایران گفت: شاخص صنایع بورسی که حدود ۵٠ درصد تولید صنعتی کشور را در بر می‌گیرد، از رشد تولید ماهانه ١.۵ و ٢.٨ درصدی تیر و مرداد ٩٩ نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل حکایت می‌کند. 

با توجه به اطلاعات ارائه‌شده توسط رئیس کل بانک مرکزی، به نظر می‌رسد پس از رشدهای منفی شدید در ماه‌های ابتدایی سال، اثرات اقتصادی کرونا تا حدی تعدیل شده است.

f00eeeec-57a6-436a-bd37-ed3e5bbe9b2f