بانک مرکزی ترمز رشد پایه پولی و نقدینگی را کشید؟

آمارهای جدید رئیس کل بانک مرکزی از رشد پایه پولی و نقدینگی و قیاس آن با گذشته نشان میدهد رشد شتابان کمیت های پولی در اقتصاد کنترل شده است.

به گزارش اقتصادآنلاین ، عبدالناصرهمتی رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه تلویزیونی از رشد 4درصدی پایه پولی و رشد 12درصدی نقدینگی در 5ماهه اول سال نسبت به پایان سال 98 خبر داد.

در این زمینه بخوانید

در حال خروج از رکود مقطعی هستیم

همتی: با تقویت اقتصاد کشور ارزش پول ملی حفظ می‌شود

در ۳سال گذشته نرخ سود بانکی تغییر نکرد

این گفته بیانگر کنترل رشد شتابان کمیت های پولی در اقتصاد است. اوایل امسال برخی تحلیلگران در پیش بینی های خود خبر از رشدهای بسیار سنگین کمیت های پولی داده بودند.

رشد پایه پولی در 3 ماهه اول سال جاری نسبت به پایان سال گذشته، معادل 8.6 درصد بود که آمار 5 ماهه نخست بیانگر کند شدن حدود 4.6 درصدی رشد پایه پولی است.

همتی قبلاً اعلام کرده بود بانک مرکزی درچارچوب هدف تورمی اعلام شده رشد کمیتهای پولی را کنترل خواهد کرد.

گفتنی است، در یک سال منتهی به خرداد امسال حجم پایه پولی 39.6 درصد و نقدینگی 34.2 درصد بوده که رشد اجزای نقدینگی رشد پول 61.5 درصد و رشد شبه‌پول 29.1 درصد بوده است.

حجم پایه پولی در پایان خرداد ماه به 383 هزار و 350 میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته 8.6 درصد و در 12 ماه منتهی به خرداد ماه امسال 39.6 درصد رشد داشته است.