تخصیص ۲۰هزار میلیارد تومان اعتبار برای وام ودیعه مسکن/ سود وام برای کم درآمدها ۱۳درصد است

عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستا گرامی خود به چند نکته در خصوص وام مسکن اشاره کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین ؛ عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی نوشت: این وام، وام ودیعه مسکن نیست؛ بلکه کمک ودیعه مسکن است. هدف کمک به تامین افزایش تحقق یافته در ودیعه اجاره های مسکن اقشارکم درآمد وآسیب پذیر در سال جاری می باشد.

 با توجه به محدودیت اعتبار تخصیص یافته برای جبران و کنترل شیوع کرونا برای سیستم بانکی(حداکثر 75 هزار میلیاردتومان) اختصاص بیش از 20 هزار میلیاردتومان با نرخ 13 درصد؛ آن هم با موکول کردن برگرداندن اصل وام به پایان دوره یکساله،با درنظر گرفتن سایرتعهدات کرونایی، مقدور نبود.

 افرادی که با تأئید وزارت راه و شهر سازی واجد شرایط استفاده از این وام باشند، اگر به جای پرداخت ماهانه سود وام و پرداخت اصل آن در پایان سال، توانایی پرداخت اصل و سود وام به صورت ماهانه را داشته باشند، میتوانند با انتخاب خود، این وام را با اقساط ۳۰ ماهه و نرخ ۱۲ درصد دریافت کنند.

محدودیت منابع اختصاص یافته برای مقابله با آثارکرونا به علت تأمین یک سوم آن منابع، از ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی ودر جهت فراهم سازی امکان تعدیل نرخ سود آن بوده است. بانک مرکزی ضمن جهت گیری برای کمک به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر، تمام تلاش خود را بر کنترل نقدینگی و نیز آثار تورمی آن، در شرایط سخت اقتصادی کشور متمرکز کرده است.

جامعه هدف این طرح، اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه است از کلیه بانکها میخواهم درکنار تلاش خود برای تأمین مالی واحدهای تولیدی، برای سایر متقاضیان محترم نیز با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (۱۸درصد) وام کمک ودیعه مسکن پرداخت کرده و اولویت لازم را به آن بدهند.

در این زمینه بخوانید:

جزییات ثبت نام وام ودیعه مسکن

4