۰ نفر
آشیانه‌های پرواز بوستان ولایت تبدیل به باغ موزه می‌شوند

شهردار تهران در بازدید از بوستان ولایت به بررسی وضعیت آشیانه های پرواز بوستان ولایت برای تبدیل به باغ موزه پرواز و هوانوردی پرداخت.

به گزارش اقتصادآنلاین، پیروز حناچی شهردار تهران همراه با عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، علی توکلی شهردار منطقه و مدیران شهرداری با حضور در محوطه بوستان ولایت به محل آشیانه های تاریخی پرواز در این بوستان رفتند و از فضا و موقعیت این آشیانه ها که قرار است به باغ موزه پرواز تبدیل شود، بازدید کردند.

آشیانه های پرواز بوستان ولایت آثار ملی ثبت شده ای هستند که طبق طراحی صورت گرفته توسط مهندسین مشاور، موزه ای برای معرفی سیر تاریخی پرواز و هوانوردی در ایران خواهند شد. درهمین راستا نیز طراحی پروژه صورت گرفته و آماده سایر فرآیندها برای شروع عملیات است.

شهردار تهران بازدیدی نیز از رینگ بوستان ولایت، شهر ورزش و مجموعه شهربانوی بوستان انجام داد.

براساس این گزارش در این بازدید معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مدیرعامل سازمان ورزش، جمعی از معاونین شهردار منطقه و مدیر بوستان ولایت، شهردار تهران را همراهی کردند.

۰ نفر