۰ نفر

سبدمعیشت کارگران با کرونا به ۵.۵میلیون تومان رسید

۲۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۹:۲۸
کد خبر: 425520
سبدمعیشت کارگران با کرونا به ۵.۵میلیون تومان رسید

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه اوضاع معیشت کارگران بسیار نگران کننده است گفت: سبد معیشت کارگران در شرایط کرونا بزرگتر شده است و به سمت ۵و نیم میلیون تومان رفته است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، فرامرزتوفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره جلسه شورای عالی کار گفت:واقعیت این است که ما کارگران نه کاسبان تحریم بوده ایم و نه کاسبان جنگ بوده ایم و نه کاسبان نابه سامانی اقتصادی بوده ایم. در طی 41 سال گذشته نه سهمی در این مسائل داشتیم و نه در تصمیم گیری‌ها نقشی داشتیم،اکنون که بحث کرونا پیش آمده نیز کاسبان بیماری کرونا نیستیم.آنچه مسلم است خانواده کارگران پیشانی حمله این موارد بوده اند. چه در جنگ تحمیلی و چه در بحبه انقلاب  و چه در نابه سامانی اقتصادی و چه درآشفتگی اقتصادی و چه در تحریم های خرد و کلان و در حال حاضر تحریم هایی که وجود دارد سهمی نداشته ایم. بیماری کرونا چه بخواهیم و چه نخواهیم فشارهایی رابرخانواده ها وارد کرده است. این بحث داخلی نیست بلکه در گسترده جهانی ملت ها برای عدم اطمینان ازفردای خود مراجعه به خرید کالای ضروری و مورد نیاز خانواده کرده اند تا بتوانند بخشی از نیاز خانواده درچند وقت آینده را فراهم کنند. 

وی با اشاره به اینکه بحث کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد خانواده از بعد قابل بررسی است گفت:  بعد اول این است که خانوارهانگران آینده هستند و به همین دلیل میل به سمت خرید دارند متأسفانه دولت نتوانسته است آنطور که باید و شاید مدیریت کند و ما شاهد افزایش قیمت ها در تمام موارد از جمله پروتئینی‌ها، حبوبات،شوینده ها و... مشاهده می کنیم. کارگر از جیب خود خرج می کنم از اندک بقای خود استفاده می کند. اگر بخواهیم خودمان را کنار بکشیم و کاری نداشته باشیم چه می شود؟ بدون شک کارگر قدرت خرید خود را از دست می دهد و مجبور است تن به هر کار مخاطره آمیز دهد تا حداقل های زندگی را فراهم کند. بدون شک جامعه از بیماری کرونا به فاجعه کرونا تبدیل می شود. 

 توفیقی با تأکید بر اینکه حدود 3 پنجم خانوارهای کشور کارگر هستند گفت:کارفرمایان با بهانه های مختلف مانند اینکه نگران آینده بنگاه هستند از افزایش دستمزد و  هزینه های حمایتی کارگری دست می کشند. کارفرمایان راه را اشتباه  می روند. اگر مطالبات  وحقی دارند باید از دولت بگیرند نه از خانوار کارگری.

 وی بیان کرد: اگرکارفرمایان نخواهند از  خانوار کارگری حمایت کنند فاجعه همه گیری در حوزه های اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی ایجاد خواهد شد. اما اگر حمایت کنند بقای خانوار کارگر تضمین می شود و خانواده کارگر می تواند با اطمینان به کار خود ادامه دهد چرا که کارفرما و دولت کنار آنها هستند. 

ماده 41قانون کار اصرار دارد بر افزایش دستمزد. هیچ کجا نگفته است که این شرایط و این اتفاقات می افتد. اگر بخواهیم به این اتفاقات توجه کنیم همیشه یک بهانه ای برای عدم افزایش دستمزد وجود دارد. 

توفیقی با اشاره به افزایش 50درصدی حقوق کارمندان دولت در اسفند ماه گفت: اگر دولت برای سال آینده حداقل 15درصد به حقوق کارمندان خود اضافه کند، متوجه می شویم افزایش دستمزد کارمندان حدود 72.5 درصد است. 50 درصد به 100 حقوق کارمندان در اسفند ماه افزوده شده است  که می شود 150درصد. 15درصد 150 درصد می شود 22.5 درصد. بنابراین 72.5درصد به بحث دستمزد افزوده می شود. این موضوع فارق از بحث کمیسیون تلفیق و افزایش 50درصدی به افزایش حداقل حقوق به 2میلیون و800هزار تومان است. مانگران آینده جامعه کارگری هستیم. 

 وی ادامه داد: امیدواریم کارفرمایان به دنبال کرونا سواری نباشند و استثمارجامعه کارگری نباشیم. در شرایط امروز اگر سبد معیشتی پس از کرونا رامحاسبه کنیم مبلغ 4میلیون و940 هزار تومان بزرگ تر و درشت تر شده است و به سمت 5میلیون و نیم سوق پیدا کرده است. اما اکنون مهم این است که عدد 4میلیون و 940 هزارتومان مورد توافق سه جانبه جامعه کارگری، کارفرما و دولت واقع شده است .