۰ نفر

استخدام کارشناس خرید داخلی

۲۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۰۶
کد خبر: 182049

کوبل دارو، شرکت پیشرو در صنعت دارویی کشور در نظر داردافراد شایسته و مستعد را با ویژگی های زیر به عنوان کارشناس خرید داخلی در تهران استخدام نماید.

Capture

آدرس ایمیل: jobs@cobeldarou.com