پرواز مستقیم از تهران به نیویورک با هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ + عکس

پرواز مستقیم از تهران به نیویورک با هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ در سال ۱۹۷۴ را ببینید.

پرواز مستقیم از تهران به نیویورک با هواپیمای بوئینگ  ۷۴۷ + عکس

ایران برای اولین بار در سال ۱۹۷۴ هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ را سفارش داد و یک پرواز مستقیم به نیویورک داشت.

زمانی که ایران اولین هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ را سفارش داد سال ۱۹۷۴ بود و یک پرواز مستقیم به نیویورک داشت.

آن زمان کشورهای همسایه با شتر به شهرهایشان میرفتند.

پرواز مستقیم از تهران به نیویورک با هواپیمای بوئینگ  ۷۴۷ + عکس

منبع: عصر تاریخ
ارسال نظر