کد خبر 576524

شهری بر روی آب + عکس

ونیز شهری در ایتالیا که به شهر کانال‌ها مشهور است. باجمعیتی بالغ بر ۲۷۱،۶۶۳ نفر در شمال ایتالیا و در میان دریای آدریاتیک قرار گرفته است. تردد در شهر به وسیله قایق صورت می‌گیرد که این ویژگی باعث شده تا آن را شهری بر روی آب بنامند.

ارسال نظر