کد خبر 478261

طبق صورت مالی شرکت هواپیمایی مشخص شد؛

بدهی ۸.۸ هزار میلیارد تومانی ایران‌ایر

طبق صورت مالی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، این شرکت دولتی در سال منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ رقم ۸۸۷۱ میلیارد و ۳۴۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بدهی ثبت کرده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، یکی از مواردی که در قالب یادداشت‌های توضیحی گزارش صورت مالی شرکت‌های دولتی توضیحاتی درباره آن ارائه می‌شود، اخذ دارایی‌ها، بدهی‌ها و مبادلات این شرکت‌ها است.

بر اساس صورت مالی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران موجودی نقد هما در سال منتهی به 29 اسفند 97 عدد 106 میلیارد و 654 میلیون و 700 هزار تومان بوده است و مطالبات هما از دولت در سال منتهی به 29 اسفند 97 رقم 1849 میلیارد و 449 میلیون و 500 هزار تومان بوده است.

جمع دارایی‌های جاری هما در سال منتهی به 29 اسفند 97 رقم 4156 میلیارد و 935 میلیون و 800 هزار تومان و جمع بدهی‌های جاری هما در سال منتهی به 29 اسفند 97 رقم 2794 میلیارد و 978 میلیون تومان بوده است.

طبق صورت مالی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، جمع دارایی‌های غیرجاری هما در سال منتهی به 29 اسفند 97 رقم 6390 میلیارد و 155 میلیون و 100 هزار تومان و جمع بدهی‌های غیرجاری هما در تاریخ مذکور 6076 میلیارد و 368 میلیون و 100 هزار تومان بوده است.

جمع کل بدهی‌های هما در سال منتهی به 29 اسفند 97 رقم 8871 میلیارد و 346 میلیون و 100 هزار تومان و جمع دارایی‌های این شرکت در همین تاریخ رقم 10547 میلیارد و 90 میلیون و 900 هزار تومان بوده است.

صورت مالی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در سال منتهی به 30 اسفند 97 رقم 10547 میلیارد و 90 میلیون و 900 هزار تومان ثبت شده است.

زیان 714 میلیارد تومانی ایران ایر

بر اساس صورت مالی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران زیان خالص این شرکت در سال 97 رقم 714 میلیارد و 142 میلیون و 200 هزار تومان و زیان انباشته هما در ابتدای سال 97، رقم 4104 میلیارد و 898 میلیون و 500 هزار تومان بوده است، همچنین زیان انباشته هما در پایان سال 97، رقم 4760 میلیارد و 102 میلیون و 200 هزار تومان ثبت شده است.

سود جامع شناسایی شده از تاریخ گزارش‌گری سال قبل مربوط به هما 655 میلیارد و 203 میلیون و 700 هزار تومان بوده است.

طبق صورت‌های مالی هما، مانده وجه نقد این شرکت دولتی در پایان سال 97، رقم 106 میلیارد و 106 میلیون و 200 هزار تومان و مبادلات غیرنقدی هما در سال 97، رقم 497 میلیارد و 539 میلیون و 900 هزار تومان ثبت شده است.

صورت مالی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

تعداد کارکنان شرکت هما


میانگین ماهانه تعداد کارکنان دائم و موقت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در پایان سال 97 شامل 2200 نفر کارکنان دائم و 6328 نفر کارکنان موقت و جمعاً 8528 کارمند دائم و موقت بوده است.

همچنین هما در سال 97، تعداد 1411 کارمند شرکت‌های خدماتی داشته است.

صورت مالی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

بیشتر بخوانید
ارسال نظر